the Asian Art of Gracious Living

Li 1-3

Feng Shui er helt enkelt – et studie av våre omgivelser som forteller oss hvordan vi ved behov kan balansere den naturlige strøm av energi med det mål å oppnå en god livskvalitet.

Hagedesign, skissedetalj

Hagedesign, skissedetalj

Feng Shui  er læren, kunsten og vitenskapen om hvordan man kan forandre kvaliteten og flyten av energi i en bolig eller evt. på en arbeidsplass, slik at menneskene som bor eller jobber der kan dra nytte av dette når det gjelder helse, velstand, framgang, rikdom, harmoni og gode relasjoner.

Mennesket blir påvirket av sine omgivelser, av landskapet, bygningers plassering og form. I boligen er bygningens geometriske struktur vesentlig. Rommenes utforming, farger, materialer, former, lysforhold og ikke minst innredning, møblers og gjenstanders plassering er av stor betydning for de som bor der.

  • Et godt fysisk miljø fører ofte til et godt liv.
  • Feng Shui er et verktøy for å nå dette målet!
  • Feng Shui kan brukes av alle og over alt.

Grunntanken i Feng Shui er at for å oppnå harmoni og balanse, må mennesket integreres grundig med naturen, leve i balanse med den og jordens energier og tilpasse seg landskapets energimønstre snarere enn å forsøke å herske over dem. Dette var også noe våre forfedre kjente til her i Vesten, da de med omhu valgte sine boplasser.

Feng Shui speil av resirkulert materiale

Feng Shui speil av resirkulert materiale

Feng Shui innredningstrend har kommet for å bli også i vår vestlige verden og blir bare mer og mer populær. Denne fantastiske kunnskap om hvordan vi bør arrangere våre omgivelser har sitt opphav i eldgamle Feng Shui  prinsipp.

Å tilegne seg kunnskapen bak  The Asian Art of Gracious Living er nærmere enn du tror, og Nordic Feng Shui Center (NFSC) tilbyr nå et unikt og profesjonelt studieopplegg i klassisk Feng Shui og Wabi Sabi.

Den Feng Shui det undervises i på Nordic Feng Shui Center (NFSC) er den opprinnelige, genuine og klassiske Feng Shui,  der man baserer sine analyser på de virkelig relle himmelretninger og boligens beliggende i forhold til dem.