Blokken 4FS inneholder disse temaene:

  • Studentene gjør selv en planløsning på et tiltenkt nybygg.
  • Visse kriterier stilles til oppgaven.
  • Studentene anbefaler plassering i terrenget, romplassering, farger, materialer, dekor, former og design
  • Studentene tenkes kontaktet av en familie med diverse problem.
  • Familien ønsker en Feng Shui analyse av hus og tomt, og studentene skal ved en systematisk gjennomgang av analyser og det de nå har lært,se om de klarer finne mulige årsaker til familiens problem og komme med tiltak og anbefalinger.