Blokken 2FS innheholder disse temaene:

 • Facing (retning) av en bolig
 • Luo pan (Feng Shui kompass)
 • 24 retninger
 • Design, Form, Farge, Materialer og Dekor  for inngangsparti, entré
 • Inngangsdør, plassering og betydning
 • San Yuan,3  sykluser. 3 stk 20årsperioder som beskriver kvalitetsforandring av Chi over tid.
 • Sha Chi i våre omgivelser (stagnert negativ energi,finns ofte i kjeller og på loft og der ikke Chi kan sirkulere fritt og uhindret.)
 • Forskjellige typer Sha Chi hvorav noen virker negativt inn på kropp og helse
 • Lokalisering av gode og dårlige energier
 • Feng Shui Symboler
 • Feng Shui Symbolers energi og riktig plassering
 • Feng Shui Symboler i Design,Møbler, Tekstiler…etc
 • Tall og definisjon brukt som symbol i Østen
 • Tall og definisjon brukt som symbol hos oss
 • Betydning av de 8 energier – kalt 8 vandrende stjerner
 • De 8 forskjellige boligers retning og posisjon:
  • Ligger de (3 viktigste) inngang.kjøkken og soverom i gode sektorer?
  • Hvordan korrigere et rom beliggende i en dårlig sektor?
 • Øvelser og analyserer, div. planløsninger, ser på beliggenhet til inngang, kjøkken, soverom, korridor, trapper, wc, bad, komfyrplassering m.m. og uteområdet.
  Hva dersom flere etasjer?