kompass_komprimert

Når du har gjennomført og bestått en utdannelse til Feng Shui Designer ved NFSC, vil du ikke kun være en Feng Shui konsulent (rådgiver), men vil også ha god kunnskap om Feng Shui Design.
Du vil få et personlig sertifikat som viser at du er kvalifisert til å bruke tittelen Feng Shui Designer NFSC.

Det innebærer at du etter bestått eksamen også selv kan designe gjenstander som ved riktig materiale, form og fargevalg vil kunne være med å balansere energiene i f.eks et rom, kontor, hage etc.

Nettbasert undervisning

bilde DESIGNERUTDANNELSE 009-2Undervisningen er nettbasert, slik at man kan studere i sitt eget tempo hvor og når man vil. Hovedlærer vil være tilgjengelig på mail og besvare dine spørsmål og ellers gi gode råd, når du måtte trenge det.

Utdannelsen er delt inn i avdelinger eller “blokker”, hver med fem e-bøker og oppgaver.

Hver e-bok koster DKK 560.-, og du kjøper bøkene etterhvert som du behøver de.

GRATIS! Første e-boken i Blokk 1FS er gratis. Last ned.

Klasseundervisning og eksamen

Det vil være mulighet for klasseundervisning med eksamen 2 ganger pr. år: vår og høst. Dette vil foregå i Danmark (Helsingør.) I klasseundervisningen vil det også bli brukt andre godt kvalifiserte gjestelærere.

Kursplan

Studieopplegg

Studieopplegg

(Klikk på bildet for å laste ned oversikten som .pdf-fil)

Studietiden til Feng Shui Designer er beregnet til ca 1 år og ca 1.5 år til Wabi Sabi Designer, men dette vil selvfølgelig være individuelt.

Feng Shui Designer NFSC

Utdannelsen er delt inn i 4 avdelinger, Blokk 1, 2, 3 og 4, hver med 5 stk e-bøker.
Det kreves ingen forkunnskap i Feng Shui eller design for å ta denne utdannelsen, da du vil lære alt fra grunnen.

(klikk på linkene nedenfor for å se detaljert innhold i hver av blokkene):

Blokk 1FS

Blokk 2FS

Blokk 3FS

Blokk 4FS

Workshop og eksamen

Etter gjennomførte og godkjente 4 avdelinger, Blokker, er det 3 dagers klasseundervisning med workshop kl 09.00-15.00.
De påfølgende 2 dager er det eksamen.
Dette vil foregå på NFSC’s College i Danmark.
Det vil være mulighet for klasseundervisning,workshop og eksamen 2 ganger pr år,henholdsvis tidlig vår og sein høst.

PRIS Totalpris for NFSC designerutdannelse: DKK 18.800.-

Når du har gjennomført og bestått alle 4 avdelinger (Blokker), 3 dagers klasseundervisning og 2 dagers eksamen,
vil du ikke kun få en konsulentutdanning, men vil også ha grundig kjennskap til Feng Shui Design og motta skolens
certifikat som viser at du kan bruke tittelen Feng Shui Designer NFSC.

Feng Shui / Wabi Sabi Designer NFSC

Med Feng Shui Designer Certifikat kan de som er spesielt interessert i  Wabi Sabi nå ha mulighet til å ta påbygging innen dette området.

Studieinnholdet til Feng Shui /Wabi Sabi Designer er påbygging på studieinnholdet til  Feng Shui Designerutdannelsen, men du vil allerede i studiet til Feng Shui Designer stifte god bekjentskap med Wabi Sabi .

Studieopplegg

Utdannelsen består av 2 avdelinger, Blokk 1WS og Blokk 2WS, hver med 5 stk e-bøker .
Etter hver Blokk skal det løses en praktisk/teoretisk oppgave som skal innsendes evt. leveres og godkjennes innen man starter på neste Blokk.

(klikk på linkene nedenfor for å se detaljert innhold i hver av blokkene):

Blokk 1WS

Blokk 2WS

Hovedoppgave

Etter gjennomførte og godkjente e-bøker  og Praktiske/ Teoretiske oppgaver, vil du få utdelt en teoretisk/praktisk hovedoppgave.
Denne vil være ganske omfattende.

Oppgavebesvarelse sendes pr.post eller leveres til skolen.
Alle studentene kommer til skolen for å presentere og forsvare sin hovedoppgave og motta skolens Diplom som viser at du kan bruke tittelen Feng Shui-Wabi Sabi Designer NFSC

PRIS Pris på denne tilleggsutdannelsen  : DKK 9.600.-